Hakkımızda


İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu 2547 sayılı YÖK kanunuyla kurulmuş ve 1984 yılında Prof. Dr. Sevim BÜYÜKDEVRİM yönetiminde çalışmalara başlamıştır.

1994-1998 yılları arasında Prof. Dr. Engin BERMEK tarafından yeniden yapılandırılmış, proje türleri net olarak tanımlanmış, ayrıca projeleri ön değerlendirmeden geçiren Uzmanlar Komitesi kurulmuştur.

1998-2005 yılları arasında Prof. Dr. Nejat DALAY yürütücü sekreter olarak atanmıştır.

2002 yılı başından itibaren Araştırma Fonu faaliyetleri kanun gereği durdurulmuş, ancak 10.04.2002 tarihli YÖK Yönetmeliği uyarınca “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yürütücü Sekreterliği” adı altında Rektör’e bağlı bir Birime dönüştürülmüştür.

İstanbul Üniversitesi’nin 26.11.2016 tarihli yönetmenlik uyarınca Üniversitenin farklı birimlerinden onbir öğretim üyesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu olarak atanmaktadır.

18.02.2005 tarihinde Prof. Dr. Feyza Erkan KRAUSE (İstanbul Tıp Fakültesi) yürütücü sekreter olarak atanmış ve görevini 09.04.2007 tarihine kadar sürdürmüştür.

11.04.2007 tarihinde Prof. Dr. Mehmet KAYA (Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü) bu göreve yürütücü sekreter olarak atanmış ve görevini 06-02-2009 tarihine kadar sürdürmüştür.

24-02-209 tarihinde Prof. Dr. Bekir Sıddık BİNBOĞA YARMAN (Mühendislik Fakültesi Enstitüsü) bu göreve Koordinatör olarak atanmış ve görevini 08-05-2015 tarihine kadar sürdürmüştür.

08-05-2015 tarihinde Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ (İktisat Fakültesi Rektör Yard.) bu göreve Koordinatör olarak atanmış ve görevini 17-02-2016 tarihine kadar sürdürmüştür.

17-02-2016 tarihinde Prof. Dr. Ahmet YEŞİL (Orman Fakültesi) bu göreve Koordinatör olarak atanmış ve görevine devam etmektedir.

Maliye Bakanlığı’nın 1 Ocak 2009 tarihli Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili usul ve esaslar tebliğinde Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin ismi “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi” olarak değiştirilmiştir.Ayrıntılı Bilgi İçin

VİZYONUMUZ

Araştırmalarıyla dünya biliminin öncüleri arasında olan bir İstanbul Üniversitesi.

MİZYONUMUZ

İnsanlığa ve topluma yarar sağlayacak bilginin üretimine destek sağlamak.

DEĞERLERİMİZ, İLKELERİMİZ

İnsana, emeğe, bilgiye ve çevreye saygı,
Özgür araştırma ortamı,
Nesnel ve saydam değerlendirme,
Kaynakların kullanımında verimliliğe öncelik,
Hesap verilebilirlilik ve katılımcı yönetim anlayışı,
Bilimsel etik kurallara mutlak uyum.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU

Prof.Dr.  Halis Yunus ERSÖZ            İktisat Fakültesi   (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Ayşe EROL                          Fen Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet GÜL                          İstanbul Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR        Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Nazan SUSAM                     İktisat Fakültesi

Prof. Dr. Erdal CEVHER                     Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. Sabire   İŞLER                      Diş Hekimliği  Fakültesi

Prof. Dr.  Günnur DENİZ                     Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

Prof. Dr. Ümmihan İŞOĞLU                İstanbul Tıp Fakültesi

Prof. Dr.  Betül BAYKAL                      İstanbul Tıp Fakültesi

Prof. Dr.  Yücel BULUT                       Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr.  Serhat YANIK                       Siyasal Bilgiler Fakültesi


BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHALE KOMİSYONU

Prof. Dr.  Selahattin KARABINAR
Yard.Doç.Dr. Koray GÜRKAN
Muhasebe ve Mali İşler Osman Remzi KÜÇÜKÖMEROĞLU
Şube Müdürü Satı KAYIKCI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (Yedek) İHALE KOMİSYON ÜYELERİ

Yard.Doç.Dr. H.Anıl DEĞERMEN ERENKOL 
Arş.Gör. Metin ERTAŞ    
Mali Hizmetler Uzman Yard. Fatma YEKELER   
Şef. Hatice ÖZDEMİR

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HARCAMA YETKİLİSİ

Prof. Dr. Ayşe EROL

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İDARİ KADRO

Koordinatör       Prof. Dr. Ayşe EROL    
Şube Müdürü                    Satı KAYIKCI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE  BİRİMİ 

Semra GÜNAYDIN         11900
Abdülselam BARUT       10553
Onur KORUL                   10588

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

Melih PELDEK                11901
Yeter GÜNDÜZ              10528

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SATINALMA  BİRİMİ 

Heval KARA                    11904
Hatice ÖZDEMİR            11909
Seçkin SUKAYAR            11902
Esin HIZIROĞLU             10557
Samet KÖSE                    11903
Solmaz POLAT BADUR  10592
Yeter GÜNDÜZ               10528
Melih PELDEK                 11901

SEKRETARYA

Esen TANIL                     10751-10020