Open Access dergilerdeki yayınlar ile ilgili basım ücreti desteği

Yalnızca open access (uzaktan erişim) ile yayın yapan Average  JIF Percentile > 80 olan dergilerin basım ücreti maksimum 10.000 TL ile desteklenecektir.

Başvurular kabul yazısı, basım ücretini gösterir belge ve Average JIF Percentile > 80 olduğunu gösterir belge ile bilimap@istanbul.edu.tr adresine yapılacaktır. Dergilerin Average JIF Percentile değerine Web Of Science > Journal Citation Report sekmesinden erişilebilmektedir.

Basılacak yayında corresponding author (sorumlu yazar)'ın İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa mensubu olması gerekmektedir.