ÖNAP proje başvuru hakkında....

Üniversitemizin, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak iki ayrı üniversite olması nedeniyle, BAP birimi bütçesinin yapılandırması devam etmekte olduğundan, 2. Dönem Öncelikli Alan Araştırma Projesi başvurularının bütçe yapılandırması tamamlanana dek durdurulmasının uygun olduğuna 15.10.2018 tarihli komisyon toplantısında karar verilmiştir.