ÖNAP 2019 yılı II. Dönem Başvuruları


Başvuru Tarihleri: 04 Kasım 2019 – 13 Aralık 2019

Proje Başvuru koşulları: BAP Uygulama Esasları’nda belirtilen başvuru koşullarına ek olarak proje yürütücüsünün H-indek si aşağıda belirtilen şartı sağlamalıdır.

H-index  

Sosyal  Bilimler    Web  of Science  H Indeksi  Puanı   2
Fen Bilimler          Web  of Science  H Indeksi  Puanı  7
Sağlık Bilimleri      Web  of Science  H Indeksi  Puanı 10

Öncelikli Alanlar:

Mikro/Nanoteknoloji ve optoelektronik teknolojileri
İleri Akıllı Malzeme Teknolojileri
Büyük Veri
İlaç Tasarımı
Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi
Genomik/Proteomik çalışmaları
Çevrimsel Tıp
Primer İmmün Yetersizlikler
Enflamasyon Mekanizmaları ve Tedavi Hedefleri
Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (obezite, diyabet ve ateroskleroz)
Göç Çalışmaları
Yoksulluk Çalışmaları
Uluslararası Güvenlik ve Terör
Yaşlılık Çalışmaları
Bilişim ve Teknoloji Hukuku
Arkeometri