Dış Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Duyurusu

Dış Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Projesi (DKEP) başvurusunda dış kaynaklı yürümekte olan/tamamlanmış proje başvurusunun da başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Dış Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Projesi (DKEP)  kapsamı yürümekte/tamamlanmış proje ile aynı olmamalıdır.  Bu projelerin temel amacı; dış kaynaklı projelerin kapsamının geliştirilmesi, katma değer yaratma potansiyelinin ve başarımlarının artırılması için gereksinim  duyulacak tamamlayıcı desteklerin sağlanmasıdır.