Araştırma Projelerinde Kongre Desteği Talebi Bilgilendirmesi....

Sadece kongreye katılım amacıyla yapılmış olan proje başvuruları, hakem değerlendirilmesine gönderilmeksizin, komisyon tarafından reddedilecektir.

Yeni proje başvurularında kongre katılım desteği 1.ara rapor kabulünden sonra kullanılabilir.

Projelerdeki kongre katılım desteği ile sunulacak bildiriler proje konusu ile ilişkili olmalıdır