Değerli Araştırmacılar

Mali yıl sonu işlemlerinin aksamaması nedeniyle 25 Kasım 2016 tarihinden itibaren ön ödemede (avans) talepleri karşılanmayacaktır. Açık bulunan ön ödeme (avans ve kredilerin) mahsup evrakları ve yolluk evrakları alınmaya devam edecektir.

BAP Koordinasyon Birimi

24/11/2016
2721 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00