İstanbul Üniversitesi
http://bap.istanbul.edu.tr/?p=7725
Export date: Tue Jan 23 15:55:44 2018 / +0000 GMT

Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği (MPD)


Tanım ve Kapsamı: Katma değeri yüksek bilimsel araştırmaların özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla, Üniversitemiz araştırmacılarının bilimsel çalışmalarından elde edilen çıktılara yönelik fikri mülkiyet haklarının tescil edilmesi, patent veya faydalı model tescili gibi süreçlerde ihtiyaç duyulan giderlere yönelik desteklerdir.
Bu kapsamda, sağlanacak destekler ve uygulama ilkeleri BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Bu kapsamda, aynı patent veya faydalı model için yalnızca bir kez destek sağlanır. Birden çok hak sahibi olan buluşlar için, destek başvurusu üniversitemiz mensubu hak sahiplerinin mutabık kaldığı bir araştırmacı tarafından gerçekleştirilir.

Başvuruyu yapan araştırmacının, başvuruyu buluş/ürün veya eser üzerinde hak sahibi olan Üniversitemiz araştırmacılarının bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirdiğine dair Beyan Formunu da sisteme yüklemesi ve desteklenmesine karar verilen başvurular için bu formun aslının BAP Birimi'ne teslim edilmesi zorunludur.

Bu kapsamdaki desteklerden faydalanabilmek için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur:

1. Araştırmacılar öncelikle, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi'ne (TTM) başvurmalı ve ilgili Merkez tarafından ön araştırması yapılarak ticarileşebilecek fikri mülkiyet potansiyeli bulunduğuna dair değerlendirme raporunu ve destek almasının uygun olduğuna dair yazıyı temin etmelidir.
2. Destek başvurusu, ilgili başvuru formu kullanılarak gerçekleştirilir.
3. Başvuruda, İstanbul Üniversitesi TTM'sinden alınan değerlendirme raporu sisteme yüklenmeli ve destek talebi Komisyon tarafından kabul edilen başvurular için ilgili raporun aslı BAP Birimine teslim edilmelidir.

Başvurular, ilgili evrak üzerinden BAP komisyonu tarafından değerlendirilir ve doğrudan desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Bu proje tipinde, gelişme raporu hazırlanması istenmez. Proje bitiminde, sonuç raporu olarak GERİ BİLDİRİM FORMUNU Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Birimi'ne sunulur. Proje sonunda patent başvurusunun yapıldığına dair ilgili patent biriminin yazısı ve patent metninin bir kopyası sisteme yüklenmelidir.

Proje bütçeleri patentleme masrafları ile sınırlıdır.

Başvurmak için tıklayınız... 1
Links:
  1. http://apsis.istanbul.edu.tr/Default2.aspx
Post date: 2016-03-22 15:56:47
Post date GMT: 2016-03-22 13:56:47

Post modified date: 2017-01-16 15:21:49
Post modified date GMT: 2017-01-16 12:21:49

Export date: Tue Jan 23 15:55:44 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://bap.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com