Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi (LÖAP)

Tanım ve Kapsamı: Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı, başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür. Projenin yürütücülüğünü öğretim üyeleri üstlenir. Projenin araştırmacılarını lisans eğitimi düzeyindeki öğrenciler oluşturur.

Proje bütçeleri, projede yer alan lisans öğrenci sayısına göre değişmektedir. Destek miktarları projede yer alan öğrenci sayılarına göre aşağıda verilmiştir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler:Başvuruyu üniversitemizin öğretim üyelerinin yürütücü olarak yapar. Lisans düzeyindeki başarılı öğrenciler araştırmacı olarak projede yer alabilir. Öğrencilerin bu projelerde araştırmacı olabilmesi için eğitimlerinin ilk 4 yarıyılını başarı ile tamamlamış olması ve en az 2,5 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) sahip olması gerekir. AGNO’su bu limitin altında olan öğrenciler projelerde görev alamazlar. Bir projede görev alabilecek olan öğrenci sayısında sınırlama yoktur. Ancak, en az bir, en fazla 3 öğrenci için destek sağlanır. Proje süresi en az 6,en çok 12 ay olabilir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Öğretim üyelerinin aynı anda yürütebileceği öğrenci projesi sayısı 3 ile sınırlıdır. Bu projeler, yürütücünün proje yükü değerlendirmesinde veya kısıtlamalarında dikkate alınmaz.

Bu proje tipinde, gelişme raporu hazırlanması istenmez. Proje bitiminde kesin raporun sisteme yüklenmesi yeterlidir. Proje bitiminde yayın zorunluluğu aranmaz ancak, proje sonuçlarının özellikle bir öğrenci kongresinde sunulması beklenir.

Projenin araştırma projesi niteliğinde olması gerekir. Bu proje desteği kapsamında, araştırmanın ihtiyaç duyduğu sadece sarf malzemesi, alet ve hizmet alımı maliyetleri karşılanır. Projeden bilgisayar, yazıcı, kırtasiye ve seyahat giderleri karşılanmaz.

1 lisans öğrencisinin görev aldığı proje destek miktarı 2.000 ₺
2 lisans öğrencisinin görev aldığı proje destek miktarı 3.000 ₺
3 Lisans öğrencisinin görev aldığı proje destek miktarı 5.000 ₺
10. Kurum Dışı Ortak Katılımlı Araştırma Projesi (KUDOP): 50.000 ₺
11. Dış Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Projesi (DIKEP): Diğer kurumlarca sağlanan toplam proje bütçesinin, %50’si ile sınırlıdır.

Başvurmak için tıklayınız…

22/03/2016
4379 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00