İstanbul Üniversitesi
http://bap.istanbul.edu.tr/?p=7706
Export date: Tue Jan 23 15:54:34 2018 / +0000 GMT

Hızlı Destek Araştırma Projesi (HIZAP)


Tanım ve Kapsamı: Üniversitemizde yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projeleridir. Bu kapsamda proje süresi 12 ay ile sınırlıdır ve araştırmacılar bu proje türünde aynı anda sadece bir projede yürütücü olarak görev alabilirler.Araştırıcıların acil araştırma ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenmiş bir proje türüdür.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Üniversitemiz öğretim üyeleri ile bir adet Araştırma Başlangıç Destek Projesi'ni başarıyla yürütüp tamamlamış olan öğretim elemanları bu proje tipinden yararlanabilir. Proje desteğinden 3 kez yararlanan bir araştırmacının yeni bir HIZAP projesi alabilmesi için mutlaka en azından bir adet NAP veya dış kaynaklı destek aldığı bir projede yürütücü olarak görev almış olması gerekir. Bu şartı yerine getirmeyenler yeni bir HIZAP başvurusu gerçekleştiremezler.
Bu projeler kapsamında, yalnızca projenin yürütülebilmesi için zorunlu olan giderler karşılanır. Bu kapsamda bilgisayar ve yazıcı gibi teçhizatlar, toner, kartuş, kağıt, kırtasiye vb. kırtasiyeye yönelik mal ve malzemeler ile kongre ve sempozyum katılımı, makale veya kitap basım giderleri karşılanmaz. Ancak, resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamındaki arşiv, kütüphane vb. organizasyonlardan sağlanacak fotokopi veya basılı materyal gibi giderler ile laboratuvar cihazlarının sistemi için entegre çalışan bilgisayar ve donanımları için bu sınırlama dikkate alınmaz.

Projelerin değerlendirme süreci, koordinatör tarafından atanmış ilgili komisyon üyesi tarafından gerçekleştirilir. Projenin desteklenip desteklenmeyeceği, komisyon üyesinin tavsiyesi ile komisyon tarafından karara bağlanır.

Yürütme ve Sonuçlandırma süreci: Projelerin kabulü/onayı yapıldığı ve sözleşmesinin imzalandığı andan itibaren proje yürürlüğe girer. Yürütücü, projenin 6. ayında bir gelişme raporu, proje sonunda da, sonuç raporu vermekle yükümlüdür. Projenin sonuç raporu, yine komisyon üyesi tarafından değerlendirilir ve gerekli hallerde konunun uzmanı bir bilim insanının hakemliğine başvurulabilir. Bu projelerin yayına dönüşmesi şartı yoktur.

Proje Miktarı: 5.000 TL

Başvurmak için tıklayınız... 1
Links:
  1. http://apsis.istanbul.edu.tr/Default2.aspx
Post date: 2016-03-22 15:23:03
Post date GMT: 2016-03-22 13:23:03

Post modified date: 2016-05-10 16:00:44
Post modified date GMT: 2016-05-10 13:00:44

Export date: Tue Jan 23 15:54:34 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://bap.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com