İstanbul Üniversitesi
http://bap.istanbul.edu.tr/?p=7701
Export date: Sat Feb 24 17:30:59 2018 / +0000 GMT

Araştırma İşbirliği Geliştirme Desteği (ARİGED)


Tanım ve Kapsamı: Üniversitemiz mensubu araştırmacıların yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları veya alanında tanınmış öncü araştırma merkezleri tarafından yürütülmekte olan araştırmalara katılımlarına veya proje işbirliklerinin geliştirilmesinin desteklenmesine yönelik projelerdir. Bu kapsamda, araştırmacılara yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarca desteklenen bilimsel araştırma projelerine katılabilmeleri için veya AB ve diğer yurt dışı fonlarca gerçekleştirilen desteklerden yararlanabilmelerine yönelik proje ortaklıklarının kurulabilmesi amacıyla konsorsiyumlarla yapacakları ikili görüşmeler için, ihtiyaç duyacakları seyahat giderlerine yönelik destek sağlanır. Aynı kapsamda işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla yurt dışından araştırıcıların üniversitemize davet edilmesi ve yapılacak toplantı ve ön görüşme ile çalışmalar için, yurt dışından gelen araştırmacıların (yol,konaklama v.s gibi) masrafları karşılanır.

Projenin yürütücülüğünü en az bir normal kapsamlı proje yürütmüş ve başarı ile kapatmış veya TÜBİTAK gibi, üniversitemiz dışındaki kurumlardan proje desteği alıp çalışmalarını başarı ile yürütmüş olan İstanbul Üniversitesi kadrosunda bulunan ve doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık unvanı veya sanatta yeterlik almış olan akademisyenler yapabilir. Proje süresi en fazla 12 aydır. Bu proje türünde uzatma işlemi yapılmaz.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Başvuru otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru sırasında işbirliği yapılacak yurt içi veya yurt dışında bulunan araştırma biriminin davet yazısı veya proje işbirliklerinin görüşüleceği toplantı duyurusunun BAP otomasyon sistemine yüklenmesi gerekir. Yurt dışından gelecek olan araştırıcılar için, gelecek araştırmacı tarafından imza altına almış, İstanbul Üniversitesine hangi amaçla geleceklerini, beklentilerinin neler olduğunu, öngörülen araştırma işbirliklerinin neler olduğunu anlatır bir yazının kopyasının BAP otomasyon sistemine yüklenmesi gerekir.

Başvuruda hedeflenen işbirliğinin ne olduğu, yapılacak görüşmelerde hangi proje desteklerinin hedeflendiği ve varsa proje destek programları tarafından duyurulmuş uygun çağrılar ve linklerinin belirtilmesi gerekir. Başvuruda, yurt dışında yapılacak olan faaliyetlerin detaylandırılması zorunludur. Ulusal işbirlikleri için istenilen desteklerde toplantının mahiyeti veya görüşülecek olan olası işbirliği yapılacak birimin İstanbul Üniversitesine katkısının ne olacağı ve dış kaynaklı proje alımında ne tür bir yarar sağlayacağı iyi vurgulanmalıdır.

Uluslararası üniversite sıralamalarında veya araştırma alanları sıralamalarında ilk 200 içinde yer alan üniversiteler ve alanında kabul görmüş araştırma enstitüleri ile merkezler ile yapılacak görüşmeler için yapılmış başvurular desteklemede öncelik kazanacaklardır.

Araştırmacılar, projelerine yurt dışı organizasyonlar tarafından fon desteği alamadıkları veya uluslararası destekli bir projede ortak olarak yer alamadıkları sürece, bu desteklerden yalnızca üç kez yararlanabilirler. Ulusal işbirlikleri için sınırlama şartında, kurum dışı proje fonlarından destek almaları aranır. Destek alamadıkları sürece, araştırmacılar bu destek programından sadece üç kez yararlanabilir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci:  Proje, onayı çıktıktan ve proje sözleşmesi imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Yürütücünün gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı seyahat edeceği yere gidebilmesi için, öncelikle BAP biriminden alacakları destek yazısı ile kendi birimlerinin yönetim kurullarından izin almaları ve görevlendirmelerini çıkartmaları ve rektörlük olurlarını almaları gerekmektedir. Ancak, bu hazırlıklarını yaptıktan sonra seyahat edebilirler. Seyahat desteklerini avans şeklinde alabilecekleri gibi, seyahat sonrasında yaptıkları harcamalar ile ilgili evraklar ve belgeler ile BAP'a başvurabilirler. Avans alan araştırıcıların, yasal süreler içinde avanslarını kapatmaları gerekmektedir.

Bu proje türünde gelişme raporu istenmez ancak, sonuçlandırılmasında projenin sonuç raporu olarak GERİ BİLDİRİM FORMUNU sisteme yüklenmiş olması gerekir. Raporda yapılan seyahat, görüşmeler ve kurulduysa işbirlikleri hakkında detay bilgi verilmeli ve yapılmış ise mutlaka proje başvurularının bilgilerinin de belirtilmesi gerekmektedir. Yapılmış olan toplantılarda imza altına alınmış katılımcı listesi sisteme yüklenmeli ve aslı da BAP birimine teslim edilmelidir.

Proje Miktarı: 15.000 TL

Başvurmak için tıklayınız... 1

 
Links:
  1. http://apsis.istanbul.edu.tr/Default2.aspx
Post date: 2016-03-22 15:03:24
Post date GMT: 2016-03-22 13:03:24

Post modified date: 2016-05-10 15:56:07
Post modified date GMT: 2016-05-10 12:56:07

Export date: Sat Feb 24 17:30:59 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://bap.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com