Araştırma Başlangıç Destek Projesi (ABDEP)

Tanım ve Kapsamı: Yalnızca Doktora, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta Yeterlik derecesini almış bulunan ve bu unvanların alındığı tarihi izleyen 5 yıl içindeki üniversitemiz mensubu araştırma görevlileri ve öğretim görevlisi unvanına sahip araştırmacıların Ar-Ge kültürünün geliştirilmesine yönelik projelerdir.
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler:

Başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Üniversitemizin tüm araştırma alanlarında faaliyet gösteren ve koşulu sağlayan araştırmacılar yürütücü olarak başvuru yapabilirler. Araştırmacılar bu kapsamdaki destekten proje yürütücüsü olarak yalnızca bir defa yararlanabilirler. Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörler bu destekten yararlanamazlar.

Bu destek programında yapılan proje başvuruları ilgili komisyon üyesinin incelemesi ve tavsiyesi ile komisyon tarafından projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.
Yürütme ve sonuçlandırma süreci:

Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altışar aylık dönemlerde, sonuç raporu ise, proje bitiminde internet üzerinden Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile

BAP Birimine sunulur. Sonuç raporu, BAP Komisyonunun ilgili üyesi tarafından değerlendirilir ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağı konusunda bu üye komisyona öneride bulunur. Projenin başarılı olup olmadığına, Komisyon tarafından karar verilir. Proje bitiminde; yürütücünün alanıyla ilgili nitelikli ve kabul görmüş ve uluslararası alan indekslerinde taranan veya ULAKBİM ulusal veri tabanında yer alan hakemli dergilerde yayın yapması beklenir.

Proje Miktarı : 15.000 TL

Başvurmak için tıklayınız…

22/03/2016
2212 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00