İstanbul Üniversitesi
http://bap.istanbul.edu.tr/?p=7580
Export date: Tue Jan 23 15:54:51 2018 / +0000 GMT

BAP Proje Başvuru Web Sayfası


Değerli araştırmacılarımız,


BAP birimi olarak proje başvuru ve değerlendirme süreçlerinin daha sağlıklı ve siz değerli bilim insanları ile interaktif olarak yürütülebilmesi için yeni bir otomasyon sistemine geçmekteyiz.  Bu nedenle, geçiş sürecinin tamamlanabilmesi, yürüyen projelerinizin yeni sisteme aktarılabilmesi için 09. 12. 2015 tarihli komisyon toplantısında alınan karar gereğince kısa bir süreliğine proje başvurularını üzülerek durdurmak zorundayız.


Yeni sistem devreye alındığında sizlere bilgilendirme yapılacaktır.


Yeni otomasyon sistemimiz üniversitemiz akademik veri yönetim sistemi (AVES) ile entegre çalışacağı için, bu süreçte tüm akademik personelin AVES'deki tüm alanlardaki bilgilerini tamamlamaları ve yayın bilgilerini girmeleri gerekmektedir.  AVES sayfalarını güncellemeyen araştırıcılarımızın (projede yer alacak olan yürütücü ve araştırmacıların tamamı) proje başvuruları otomasyon sistemi tarafından engellenecektir.


BAP Koordinasyon Birimi olarak üniversitemizi ulusal ve uluslararası bilim dünyasında önemli yerlere taşıyacak olan araştırmalardan üretilen bilgiyi, yayınları, nitelikli doktora çalışmalarını çok önemsiyor ve şu ana kadar araştırıcılarımızın bu alanda yaptıkları katkılara teşekkür ediyoruz.  Üniversitemizin araştırmaya dayalı bilgi üretilmesi, iç ve dış kaynaklı projelere hocalarımızın daha fazla katılımının sağlanması ve nitelikli doktora öğrencisi yetiştirilmesi vizyonu çerçevesinde BAP Koordinasyon Birimine yapılan başvuru sayısındaki artış memnuniyet vericidir.  Bu kapsamda şu ana kadar teklif edilmiş olan projelerin tamamının desteklenmesi yönünde çaba gösterilmiş ve bu çabalarımızla desteklenen projelerin sayıları ve destek tutarları rekor seviyelere ulaşmıştır (Projelerin desteklenme oranları %90'ın üzerindedir).  Ancak, bu artış ile birlikte, BAP biriminin gelirlerinin döner sermaye gelirlerinin belli bir yüzdesinden oluşması ve bu gelirlerdeki kısmi azalma, proje taleplerini karşılamada güçlüklere yol açmaktadır.  Dolayısıyla, yıl içinde kabul edilmiş olan projelerin taahhütlerinin yerine getirilmesinde gecikmeler yaşanmaktadır.


BAP birimine yapılan proje başvurularının ve talep edilen destek miktarlarının giderek artması nedeniyle birimimize teklif edilecek olan projelerde bilimsel özgünlük ile üniversitemize ve bilime sağlayacağı katkılar ön plana çıkacaktır.  Bu doğrultuda, 2016 yılı için BAP birimine aktarılacak bütçe öngörüsü ölçüsünde, projelerin bir kısmının, hakem görüşleri olumlu olsa bile, alacakları puanlar çerçevesinde desteklenememesi söz konusu olacaktır.  Teklif edilecek projelerde bu noktalara hassasiyet gösterilmesi ve proje başvurularının bu doğrultuda değerlendirilerek gerçekleştirilmesi önerilir.  Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, araştırıcılarımızın tez projeleri dahil, proje tekliflerini TÜBİTAK gibi proje desteği sağlayan dış kurumlara yapmalarında yarar görülmektedir.


Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Post date: 2015-12-14 16:19:08
Post date GMT: 2015-12-14 14:19:08

Post modified date: 2015-12-14 16:32:23
Post modified date GMT: 2015-12-14 14:32:23

Export date: Tue Jan 23 15:54:51 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://bap.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com