Sosyal Bilimler Etik Kurul Duyurusu

DUYURU

BAP Projeleri İçin Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’na Başvurmak İsteyenlere Duyurulur

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimince desteklenecek sosyal ve beşeri bilimler alanında etik kurul raporuna ihtiyaç duyan araştırmacıların BAP’a yapacakları başvurulardan önce aşağıdaki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.

Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Etik Kuruluna başvuru yapacak araştırmacıların aşağıdaki konulara dikkat ederek başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde yazılmalıdır.

* “İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Başkanlığına” hitaben yazılmalı ve dilekçede araştırmacının ve yardımcı araştırmacıların üniversite, fakülte, bölüm ve anabilim dalları belirtilmeli,

* Dilekçede araştırma kapsamında varsa ortaklaşa çalışılan kurum ve kuruluşlar belirtilmeli,

* Dilekçede araştırmanın başlığı belirtilmeli,

* Dilekçede araştırmada yer alacak tüm araştırmacıların isimlerinin altında ıslak imzaları bulunmalıdır.

Dilekçenin sonunda;

“Bu çalışmam boyunca başvuru formunda taahhüt ettiğim şekilde araştırmamı yürüteceğimi, sunulan projede gerek araştırma ekibi gerekse araştırma protokolünde herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde, değişiklik gerçekleştirilmeden önce durumu kurulunuza bildireceğimi, bu projenin kurulunuza sunduğumuz hali ile daha önce başka bir etik kurula sunulmadığını, başvuru dosyasında yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve araştırmanın hiçbir sürecinde herhangi bir etik ihlal yapmayacağımı, araştırma basıldığında bir kopyasını etik kurula sunacağımı ve etik kurul onayı alındıktan sonra araştırmadan vazgeçilmesi durumunda etik kurulu yazılı olarak bilgilendireceğimi taahhüt ederim”

şeklinde bir ibare yer almalıdır.

Yukarıdaki şartlara uygun şekilde hazırlanacak dilekçeyle birlikte http://etikkurul.istanbul.edu.tr/Forms/basvuru.php  linkinden indirilerek doldurulan başvuru formundan da iki adet çıktı alınarak Eski Devlet Arşivleri Binası’nda yer alan (Beyazıt Kongre ve Kültür Merkezi yanı) Etik Kurul odasında bulunan görevli memur Süleyman Arık’a teslim edilmesi gerekmektedir.

Elden yapmış olduğunuz başvurunuz, vereceğiniz imza karşılığında görevli memur tarafından evrak kayıt defterine işlenecek ve yanınızda fazladan getireceğiniz başvuru dilekçenizin bir nüshasına başvurunuzun kayıt tarih ve sayı numarası yazılarak görevli memur tarafından imzalanıp size geri verilecektir. Bu şekilde başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

2014-2015 Güz Dönemi’nde etik kurul toplantılarının her ayın ilk pazartesi günü, o günün tatil olduğu durumlarda ise ilgili ayın ikinci pazartesi günü 09.00-12.00 saatleri arasında Etik Kurul odasında yapılmasına karar verilmiştir. Ekim ayında TÜBA başvuruları olduğundan Eylül ayında 8 Eylül ve 22 Eylül’de olmak üzere iki toplantı yapılacaktır.

Tüm araştırmacılarımıza duyurulur.

18/06/2014
3424 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00