AB Uzmanlık Eğitimi Programının E-Öğrenme Arşivi

LGİ: T.C. İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinin 09.10.2013 tarih ve 42800 sayılı yazısı.

 

T.C. İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinin ilgi yazısına istinaden; “Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi” (VABpro) kapsamında iki aşamada “AB Uzmanlık Eğitimi” programı gerçekleştirilmiştir. AB Uzmanlık Eğitimi Programı esnasında çekilen videolar ve eğitim materyallerinden derlenen bilgilerden oluşan “AB Uzmanlık Eğitimi Programının E-Öğrenme Arşivi” ise 28 Ağustos 2013 tarihi itibariyle kamuoyunun istifadesine sunulmuştur. Bütün faydalanıcıların www.vabpro.org internet sitesinden ulaşabileceği eğitim envanterinin içerisinde “Avrupa Birliği Hukuku’ndan “Avrupa Birliği Ekonomik Bütünleşmesi”ne, “AB Bölgesel Politikası”ndan “Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimleri”ne kadar AB ile ilgili konularda temel bilgilerin konunun uzmanları ve akademisyenler tarafından anlatıldığı videoların yanı sıra çeşitli makaleler ve ders notları da bulunmaktadır. E-öğrenme arşivinin başta AB UDYK üyesi kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler olmak üzere konu ile ilgilenen herkese faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.

Tüm akademik personel ve öğrencilere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

26/11/2013
2075 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00