7 Ekim 2013 Tarih ve 09 sayılı Komisyon Toplantısında Alınan Kararlarlar

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ‘nin 7 Ekim 2013 Tarih ve 09 sayılı Komisyon Toplantısında Alınan Kararlarla İlgili Önemli Duyuru

1.      UDP projelerinin Amerika, Avustralya, Uzakdoğu vb. ülkelerdeki uluslararası bilimsel toplantılar için poster sunumu 2.000 $ + Kayıt ücreti  (kayıt ücreti üst limiti 1.000 $), sözlü sunum 2.500 $ + Kayıt ücreti ( kayıt ücreti üst limiti 1.000 $); Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ülkeleri ve Türkiye’deki uluslararası bilimsel toplantılar için poster ve sözlü  sunumu 1.000 € + Kayıt ücreti  (kayıt ücreti üst limiti 1.000 € ), ulusal poster ve sözlü sunum 500.-TL ile desteklenmesi ve 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmasına,

2.      ACİP projelerinde makale ve yayın ücreti, kitap basımı, kongre, konferans ve sempozyum gibi katılımların desteklenmemesine,

3.      YADOP projelerinde yardımcı araştırıcılara kongre, konferans, sempozyum katılım ücreti ve seyahat desteğinin verilmemesine,

4.      Tüm proje türlerinde tablet bilgisayar, cep telefonu, faks, fotokopi cihazı, büro malzemesi, parke döşemesi ve çalışmanın yapılabilmesi için zorunlu olmadığı sürece bilgisayar, yazıcı, tarama cihazı ve klima gibi cihaz alımlarının desteklenmemesine,

5.      Kırtasiye ve fotokopi desteğinin sosyal alanlarda proje bütçesinin %30 ‘nu fen sağlık alanlarında %15 ‘ini geçmemesine,

6.      Projelerin analiz taleplerinin Üniversite bünyesindeki laboratuvarlarda yapıldığı sürece fiyat farkı gözetmeksizin bu imkanlardan karşılanmasına, analizlerin üniversite imkanlarından karşılanmadığına dair  yazının ilgili birimlerden getirilmesi durumunda kurum dışı alımın yapılmasına,

7.      Deney hayvanları taleplerinin DETAE bünyesinde bulunan deney hayvanı üretim merkezinden karşılanması, taleplerin yine buradan karşılanamadığını gösterir ilgili birim yazısı alındığında kurum dışından alımın yapılmasına,

8.      BYP ve UDP projeleri haricindeki tüm projelerde saha çalışması haricinde kongre, konferans, sempozyum katılım ücreti ve seyahat desteğinin verilmemesine,

9.      Projelerde alınacak olan hizmet alımı bütçesi proje bütçesinin %25 ‘ni sosyal ve beşeri bilimlerde ise %50’sini geçemeyeceğine,

10.  Proje talep listesindeki alımlar tamamlandıktan sonra kalan bütçenin kullanımına yönelik alım    taleplerinin onaylanmamasına, ancak çalışma için ortaya çıkan acil ihtiyaçların ek bütçe talebi ve ek alım şeklinde, değerlendirilmesine,

11.  2013 Mali Yılı, yıl sonu işlemlerini yapabilmemiz için, 21 Ekim 2013 tarihinden itibaren kredi talepleri, 15 Kasım 2013 tarihinden itibaren avans talepleri ve 1 Aralık 2013 tarihinden itibaren satınalma taleplerinin alınmayacağına, Avans ve kredi almış olan proje yürütücülerinin, en geç 10 Aralık 2013 tarihine kadar hesaplarını kapatmaları gerektiğine karar verilmiştir.

21/11/2013
2626 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00