İstanbul Üniversitesi
http://bap.istanbul.edu.tr/?p=6652
Export date: Sun Feb 18 3:04:52 2018 / +0000 GMT

Kamu İç Kontrol ve ADEK Standartları Dosyaları


Kamu İç Kontrol Standartları Dosyaları

İÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Hizmet envanteri tablosu 1

İÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Hizmet standartları tablosu 2

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Rehberi

Yolsuzluğun Bildirilmesine İlişkin Kılavuz İlkeler

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirim Yöntemleri

BİMER Genelgesi

BİMER  3

ADEK Standartları Dosyaları

Bilimsel Araştırma Projeleri  iş akış şeması 4

Kalkınma Bakanlığı Projeleri iş akış şeması 5
Links:
  1. http://bap.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014 /03/%C4%B0U_BAP_hizmet_envanteri-tablosu.doc
  2. http://bap.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014 /03/%C4%B0U_BAP_hizmet_standartlari-tablosu.doc
  3. http://bap.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014 /03/afis.pdf
  4. http://bap.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014 /03/BAP_is_akis_semas%C4%B1.ppt
  5. http://bap.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014 /03/Kalk%C4%B1nma-Bakanligi_is_akis_semas%C4%B1.pp t
Post date: 2014-01-08 15:22:34
Post date GMT: 2014-01-08 13:22:34

Post modified date: 2017-01-20 12:48:41
Post modified date GMT: 2017-01-20 09:48:41

Export date: Sun Feb 18 3:04:52 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://bap.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com