Kamu İç Kontrol ve ADEK Standartları Dosyaları

Kamu İç Kontrol Standartları Dosyaları

İÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Hizmet envanteri tablosu

İÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Hizmet standartları tablosu

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Rehberi

Yolsuzluğun Bildirilmesine İlişkin Kılavuz İlkeler

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirim Yöntemleri

BİMER Genelgesi

BİMER 

ADEK Standartları Dosyaları

Bilimsel Araştırma Projeleri  iş akış şeması

Kalkınma Bakanlığı Projeleri iş akış şeması

08/01/2014
2599 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00