TPE Bilgi ve Dokümantasyon Ofisi (Patent Projesi)

SAHİP ÇIKALIM;

Gelişen teknolojiyle birlikte küreselleşme çağını yaşamaktayız. Artık yerel ürünlere veya yeni buluşlara, hatta mikro kültürlere bile bu haberleşme çağında, dünyanın öbür ucundan ilgili insanlar tarafından ulaşılmakta ve bunların pazarlaması için anlaşmalar yapılmaktadır. Böyle bir durumda yeni buluşlarımıza , farklı tasarımlarımıza ve var olan kültür ürünlerimize sahip çıkmak, haksız kazançları engellemek adına patent almanın özellikle uluslararası arenada bize sağlayacaklarının farkındayız.

İstanbul Üniversitesi Patent Ofisi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi bünyesinde kurulmuştur. Üniversitemizdeki tüm araştırmacıların (öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve öğrenciler) gene üniversitemiz çatısı altında gerçekleştirdikleri bilimsel araştırma ve projelerde ulaştıkları “nihai buluş”, “yeni yöntem”, “faydalı model” gibi çıktıların fikri mülkiyetlerinin korunması ve patent ve/veya faydalı modellerinin tescili için yardım ve destek sağlamaktadır.

Ofisimizde, araştırmacılarımızın buluşlarının ön-taramasının yapılması, patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuru yapılması ve takibinde mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olunmaktadır.

——————————————————————————————————————————————————————

Patent Başvuru Projeleri Hakkında Bilgi

Üniversitemiz patent işlemlerinin takibi ve patent başvuru sahiplerinin kayıtlarının tutulması için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü, Prof.Dr. Serhat Pabuccuoğlu ve Dr. Ragıp Soner Silme yürütücülüğünde bir proje (Proje No: 36587) açılmıştır. Projede Prof.Dr. Serhat Pabuccuoğlu idari yürütücü ve Dr. Ragıp Soner Silme 2. İdari yürütücüdür.

Patent başvurusu yapan her araştırmacı projeye Yardımcı Araştırmacı olarak eklenecek ve Patent’in alınması sonrası projedeki yardımcı araştırmacılığı sonlandırılacaktır.

Patent Projesi başvuru Aşamaları

1.      Birimizi arayarak Patent başvurunuz hakkında bilgilendiriniz.

2.      Buluş bildirim formunu doldurup birimimize gönderiniz. LİNK1

3.     Patent Başvurusu yapan bilim insanının 36587 numaralı projede yardımcı araştırmacı olmak istediğini belirten bir mesajı aşağıdaki linkten (2) atması gerekmektedir.

“Patent başvurusu yapmak istediğimden dolayı 36587 numaralı projeye yardımcı araştırmacı olarak eklenmem için gereğini bilgilerinize arz ederim. ”    LİNK2

(Sisteme yardımcı araştırmacı olarak eklenmek için izlemeniz gereken yollar detaylı olarak ayrıca şu linkte anlatılmıştır. LİNK3)

4.     Patent başvurunuzu yaptığınızda ve daha sonra patentiniz tescil edilince birimimize buna ilişkin yazıların bir kopyasını arşivlenmesi için ulaştırmanız gerekmektedir.

5.      Patent masraflarınızın karşılanması için doğrudan temin yolu izlenecektir;  dolayısıyla 3 adet teklif, 1 adet teknik şartname ve talep yazısı vermeniz gerekmektedir, bu konuda detaylı bilgi almak için TPE Bilgi Dok. Birimi Sorumlusu Soner Bey (Dahili: 11546) veya Satınalma birimimizden  Heval Hanımla (Dahili: 10592) görüşmenizi rica ederiz.

6.      Patent başvuruları hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden İstanbul Üniversitesi TPE Bilgi ve Dokümantasyon Birimi’ne ulaşabilirsiniz.

Telefon:0 212 440 00 00  Dahili: 11546    e-mail: patent@istanbul.edu.tr

Adres: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Binası, İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34119  Beyazıt – Fatih – İstanbul

Haritalı Adres Bilgisi

——————————————————————————————————————————————————————

ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDEKİ PATENTLERİN LİSTESİ

ULUSLARARASI PATENT BAŞVURULARI

2013 Yılı Uluslar arası Patent Başvuruları

Proje YürütücüsüBaşlıkPatent Başvuru NumarasıBaşvuru TarihiAşamaDestekleyen Proje
-Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu
-Arş.Gör. Mehmet Koray Gök
-Prof. Dr. Serhat Pabuccuoğlu
-Doç Dr. Erdal Cevher
-Prof. Dr. Yıldız Özsoy Erginer
-Dr. Kamber Demir
-Doç. Dr. Ümüt Cirit
-Dr. Süleyman Bacınoğlu
Synthesis of Starch Based Bioadhesive Polymers and Applications in Drug Carrier Systems
(Nişasta Esaslı Biyoyapışabilen Polimerlerin Sentezi ve İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Kullanımı )
EP 13160042.1 (Avrupa Patent başvurusu)19/03/2013Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Normal 8585

Araştırma
Kısmı: 594/15122006
-Doç.Dr. Erdal Cevher (İ.Ü.)
-Institute of Cellular Biology and Pathology 'Nicolae Siminescu', Bucharest, Romania.
-University Politehnica of Bucharest, Romania.
-University of Bonn, Germany.
-Experimentelle Pharmakologie & Onkologie Berlin Buch GmbH,Berlin, Germany.
-University of Zürich, Switzerland.
Method to block site-specifically chemokine-related inflammatory processes in vascular diseases and metastasisEP 13003858.1 (Avrupa Patent başvurusu)02/08/2013Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Yrd.Doç Dr. Pelin Arda-Pirinççi
-Prof.dr. Şehnaz Bolkent
-Doç.Dr. Füsun Öztay
-Prof.Dr. Refiye Yanardağ
-Arş.Gör.Dr. Bertan Boran Bayrak
Use of GLP-2 Analogues in Pulmonary Diseases for Therapeutic PurposeU.S. Patent Application No: 14/065,401
(Amerika Patent Başvurusu)
28/10/2013Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Önap 34713

 

İ.Ü.  Toplam Uluslar arası Patent Sayısı: 3

ULUSAL PATENT BAŞVURULARI

2010 Yılı Ulusal Patent Başvuruları

Proje YürütücüsüBaşlıkPatent Başvuru NumarasıBaşvuru TarihiAşamaDestekleyen Proje
Yrd.Doç.Dr. Hasan HacıfazlıoğluHidrosiklonik jet flotasyonu hücresi: H- HücresiTR 2010/0277609/04/2010Süreç devam etmektedir.

İ.Ü. 2010 Yılı Toplam Ulusal Patent Sayısı: 1

2012 Yılı Ulusal Patent Başvuruları

Proje YürütücüsüBaşlıkPatent Başvuru NumarasıBaşvuru TarihiAşamaDestekleyen Proje
-Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu
-Arş.Gör. Mehmet Koray Gök
-Prof. Dr. Serhat Pabuccuoğlu
-Doç Dr. Erdal Cevher
-Prof. Dr. Yıldız Özsoy Erginer
-Dr. Kamber Demir
-Doç. Dr. Ümüt Cirit
-Dr. Süleyman Bacınoğlu
Nişasta Esaslı Biyoyapışabilen Polimerlerin Sentezi ve İlaç Taşıyıcı Sistemlerde KullanımıTR2012/03191
(Türk patent başvurusu)
20/03/2012Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Normal 8585
Araştırma
Kısmı: 594/15122006
-Ahmet Araman
-Yıldız Özsoy Erginer
-Neşe Buket Aksu
-Burcu Mesut
Alfuzosin’in uzatılmış salımlı Tablet FormülasyonuTR2012/06229
(Türk patent başvurusu)
28/05/2012Süreç devam etmektedir.
-Ayben Kilislioğlu
-Zehra Tuba Şişmanoğlu
-Ayşen Kolan
Antibakteriyel acacia Senegal/fe-silika nanobiyokompozitiTR2012/12522
(Türk patent başvurusu)
31/10/201220 yıl korunmalı Tescil edilmiştir. Tescil Tarihi ve evrak numarası: 06.03.2015 - 2015-GE-79743

 

2012 Yılı Teknokent Ulusal Patent Başvuruları

Proje YürütücüsüBaşlıkPatent Başvuru NumarasıBaşvuru TarihiAşamaDestekleyen Proje
Prof.Dr.Mehmet Halit Yılmaz Sadece MR incelemede saptanabilen meme lezyonlarının roll tekniği ile preoperatif işaretlenmesi ve bunun için bir cihazTR 2012/12039
(Türk Patent)
18/10/2012Başvuru yapıldı
Prof. Dr. Muzaffer YAŞAR
Elif GÜNGÖR
Yumurta kabuğundan antimikrobiyel madde üretimi ve kullanımıTR 2013/15650
(Türk Patent)
01/02/2012Başvuru yapıldı

 

İ.Ü. 2012 Yılı Toplam Ulusal Patent Sayısı: 5

2013 Yılı Ulusal Patent Başvuruları

Proje YürütücüsüBaşlıkPatent Başvuru NumarasıBaşvuru TarihiAşamaDestekleyen Proje
-Yrd.Doç.Dr. Elif İnce
-Prof.Dr. F. Gülay Kırbaşlar
-Doç.Dr. Ergün Yolcu
İstanbul Üniversitesi Sanal Laboratuvarı (İÜSANLAB)TR 2013 06289
(Türk Patent)
Ocak 2013Başvuru yapıldı.Hiçbir başvuru desteği almamış.
Yrd.Doç. Dr. Neslihan Turgut-Kara Bitki tohumlarında uygulanacak doğrudan PCR yönteminde yapılan yenilik ve bu yöntemde kullanılacak solüsyon geliştirilmesi.TR 2013/01429
(Türk patent başvurusu)
05.02.2013Süreç devam etmektedir.Tübitak Patent Teşvik Desteği
Sanayi Bakanlığı Girişimcilik Desteği
-Dr. Cahit Karakuş
-Prof. Dr. Sıddık Yarman
-Doğu Çağdaş Atilla
-Çağatay Aydın
Atlet Beslemeli Lale AntenTR 2013/08843
(Türk patent başvurusu)
22.07.2013Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Dr. Cahit Karakuş
-Prof. Dr. Sıddık Yarman
-Doğu Çağdaş Atilla
-Çağatay Aydın
Geniş Bant Frekanslı Boynuz AntenTR 2013/08826
(Türk patent başvurusu)
22.07.2013Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Dr. Cahit Karakuş
-Prof. Dr. Sıddık Yarman
-Doğu Çağdaş Atilla
-Çağatay Aydın
Geniş Bant Frekanslı Lale AntenTR 2013/08828
(Türk patent başvurusu)
22.07.2013Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Dr. Cahit Karakuş
-Prof. Dr. Sıddık Yarman
-Doğu Çağdaş Atilla
-Çağatay Aydın
Trapezoidal Beslemeli Lale AntenTR 2013/08831
(Türk patent başvurusu)
22.07.2013Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
Doç.Dr. Aliye Aras Perk Yalancı İğde (Hippophae) Bitkisinden Çay Üretim YöntemiTR 2013/09782
(Türk patent başvurusu)
15.08.2013Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Yrd.Doç Dr. Pelin Arda-Pirinççi
-Prof.Dr. Şehnaz Bolkent
-Doç.Dr. Füsun Öztay
-Prof.Dr. Refiye Yanardağ
-Arş.Gör.Dr. Bertan Boran Bayrak
GLP-2 Analoglarının Akciğer Hastalıklarında Tedavi Amaçlı KullanımıTR 2013/09495
(Türk patent başvurusu)
05.08.2013Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Önap 34713
-Doç.Dr. Tülay Bal Demirci
-Prof.Dr. Bahri Ülküseven
-Prof.Dr. Dürdane Serap Kuruca
Antikanser Aktiviteye Sahip Yeni Tiyosemikarbazon ŞelatlarıTR 2013/14429
(Türk patent başvurusu)
09.12.2013Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Prof. Dr. Sıddık Yarman
-Dr. Oğuzhan Kızılbey
-Doğu Çağdaş Atilla
Geniş Bant Empedans Dönüştürücü SüzgeçTR2013/15297
(Türk patent başvurusu)
24.12.2013Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587

 

2013 Yılı TTM Ulusal Patent Başvuruları

Proje YürütücüsüBaşlıkPatent Başvuru NumarasıBaşvuru TarihiAşamaDestekleyen Proje
Savaş GüralAğır petrol asfalteninin iyileştirilmesi için katalizör karışımı TR 2013/15642
(Türk Patent)
31/12/2013Başvuru yapıldı
Kadir YılmazPetrol Kalıntısının İyileştirilmesi için Katalizör KarışımıTR 2013/15649
(Türk Patent)
31/12/2013Başvuru yapıldı
Kadir YılmazMeyve Posasından Sitrik Asit Üretimi için ProsesTR 2013/15643
(Türk Patent)
31/12/2013Başvuru yapıldı
-Utku Doldur
-Leyla Türker Şener
-Muzaffer Yaşar
PEC-MFC sistemi ile elektrik ve hidrojen gazı üretimiTR 2013/15645
(Türk Patent)
31/12/2013Başvuru yapıldı
-Utku Doldur
-Muzaffer Yaşar
Gümüş nanotanecik ile antibakteriyel tekstil ürünleri eldesiTR 2013/15648
(Türk Patent)
31/12/2013Başvuru yapıldı
-Tuğce Çınar
-Tuba Gürkaynak Altınçekiç
-M. Ali Faruk Öksüzömer
Ni-Co/Al2O3 Katalizörlerin Poliol Yöntemi ile HazırlanmasıTR 2013/15641
(Türk Patent)
31/12/2013Başvuru yapıldı
Kayhan BayazıtAtık Su Geri Dönüşüm SistemiTR 2013/15644
(Türk Patent)
31/12/2013Başvuru yapıldı
Kayhan BayazıtKarboksilli Asitlerin Geri KazanılmasıTR 2013/15646
(Türk Patent)
31/12/2013Başvuru yapıldı
Kayhan BayazıtElektrik Enerjisi Tüketimini İzleme SistemiTR 2013/15647
(Türk Patent)
31/12/2013Başvuru yapıldı
Hasan KömürcüBüyükbaş Hayvan Dişlerinden Hidroksiapatit (Kemik Tozu-Grefti) ÜretimiTR 2013/15650
(Türk Patent)
31/12/2013Başvuru yapıldı

 

İ.Ü. 2013 Yılı Toplam Ulusal Patent Sayısı: 20

2014 Yılı Ulusal Patent Başvuruları

Proje YürütücüsüBaşlıkPatent Başvuru NumarasıBaşvuru TarihiAşamaDestekleyen Proje
-Prof. Dr.Yunus SÖYLET
-Prof. Dr.Cenk BÜYÜKÜNAL
-Prof. Dr.Haluk EMİR
-Doç. Dr.Mehmet ELİÇEVİK
-Yrd.Doç.Elif İNCE
Üriner Sistem Semptomlarının Tedavisine Yönelik Manyetik KemerTR 2014/00115
(Türk Patent)
06/01/2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
Prof. Dr.Yunus SÖYLET
Prof. Dr.Cenk BÜYÜKÜNAL
Prof. Dr.Haluk EMİR
Doç. Dr.Mehmet ELİÇEVİK
Yrd.Doç.Elif İNCE
Alt Üriner Sistem 3D Görüntüleme Yöntemi ve Buna İlişkin TertibatTR 2014/00318
(Türk Patent)
11/01/2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Prof. Dr.Yunus SÖYLET
-Prof. Dr.Cenk BÜYÜKÜNAL
-Prof. Dr.Haluk EMİR
-Doç. Dr.Mehmet ELİÇEVİK
-Yrd.Doç.Elif İNCE
Alt Üriner Sistem Semptomları Tespit ve Teşhis YöntemiTR 2014/00317
(Türk Patent)
11/01/2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Prof. Dr. Sıddık Yarman
-Doğu Çağdaş Atilla
-Çağatay Aydın
Ayarlanabilir EndüktorTR 2014/00622
(Türk Patent)
20/01/2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Alaettin KILIÇ
-Arş.Gör. Zeynep SERTABİPOĞLU
Geliştirilmiş Beton TerkibiTR 2014/01414
(Türk Patent)
07/02/2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Prof. Dr. Ayşe Pervin SUTAŞ BOZKURT
-Uzm.Dr. Rovnat BABAZADE
Standart Kafa Travması Oluşturan GereçTR 2014/ 02233
(Türk Patent)
25/02/2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
- Prof.Dr.Mustafa ÖZENProstat Kanseri için Bir Erken Tanı YöntemiTR 2014/ 06750
(Türk Patent)
11/06/2014Süreç devam etmektedirPatent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Prof.Dr. Cemallettin ERTEKİNPelvik KemerTR 2014/ 07052
(Türk Patent)
17/06/2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
- Prof.Dr.Mustafa ÖZENProstat Kanserinin Tekrarlama Potansiyelini Tahmin YöntemiTR 2014/ 07357
(Türk Patent)
24/06/2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Prof.Dr. Halil KOYUNCU
-Ahmet TUNÇ
-Ahmet ÇAMLIDERE
İdrar Numunesi almak için Bebek Bezi KitiTR 2014/ 08571
(Türk Patent)
21.07.2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Prof.Dr. Halil KOYUNCU
-Ahmet TUNÇ
-Ahmet ÇAMLIDERE
Kolay Göz DamlalığıTR 2014/ 08812
(Türk Patent)
24.07.2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Yrd.Doç.Dr. Öznur ÖZDENZ KağıtTR 2014/ 08751
(Türk Patent)
23.07.2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Doç.Dr. Murat BELİVERMİŞ
-Gizem KÖPRÜLÜ
BİOG14TR 2014/ 09531
(Türk Patent)
14.08.2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Prof.Dr. Halil KOYUNCU
-Ahmet TUNÇ
-Ahmet ÇAMLIDERE
Şişirilebilen Kademeli YastıkTR 2014/ 09675
(Türk Patent)
19.08.2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Prof.Dr.Yeşim ERBİLAmeliyatlar için Bağlama Teknikleri KitiTR 2014/ 10586
(Türk Patent)
09.09.2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Uz.Dr. Fahrettin KılıçMagnetic Resonance Axillary Coil for Lymph Node İmagingTR 2014/ 10736
(Türk Patent)
11.09.2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587
-Prof.Dr. Halil KOYUNCU
-Ahmet TUNÇ
-Ahmet ÇAMLIDERE
Akıllı FişTR 2014/ 10745
(Türk Patent)
12.09.2014Süreç devam etmektedir.Patent Başvurusu: Güdümlü 36587

 

İ.Ü. 2014 Yılı Toplam Ulusal Patent Sayısı: 17

İncelemesiz Patent

Proje YürütücüsüBaşlıkPatent Başvuru NumarasıBaşvuru TarihiAşamaDestekleyen Proje
Yrd.Doç.Dr. Hasan HacıfazlıoğluÇift tamburlu ayırıcıTR 2010 02775 B
(Türk Patent)
20102013 yılında Patent belgesi alındı

Faydalı Model

Proje YürütücüsüBaşlıkPatent Başvuru NumarasıBaşvuru TarihiAşamaDestekleyen Proje
Doç.Dr. Tamer Özcan İki Tekerlek Bağlantılı Sağa-sola yatabilir MaşaTR 2012/11187 20122013 yılında Faydalı Model Belgesi alındı.

——————————————————————————————————————————————————————

FAYDALI LİNKLER

Başvuru Kılavuzları                                              Güncelleme Tarihi

Marka/Coğrafi İşaret                                                        Mart 2014

Patent/Faydalı Model                                                       Mart 2014

Endüstriyel Tasarım                                                          Mart 2014

Entegre Devre Topografyaları                                          Mart 2012

Uluslararası Marka Başvurusu-Madrid Protokolü        Mart 2014

EPC-Avrupa Patenti                                                                   2014

Diğer Yayınlar                                                          Güncelleme Tarihi

Türk Patent Dergisi 1. Sayı                                                  Mayıs 2005

Türk Patent Dergisi 2. Sayı                                               Ağustos 2005

Onuncu Yıl Özel Sayı                                                              Nisan 2004

Sınai Mülkiyet Broşürü-1                                                       1 Nisan 2011

Sınai Mülkiyet Broşürü-2                                                    2 Temmuz 2011

Bilgilendirme Broşürleri                                        Güncelleme Tarihi

Marka                                                                                         Mayıs 2012

Patent/ Faydalı Model                                                             Mayıs 2012

Endüstriyel Tasarım                                                                 Mayıs 2012

Coğrafi İşaretler                                                                        Mayıs 2012

Entegre Devreler                                                                       Mayıs 2012

Avrupa Patenti                                                                           Mayıs 2012

Patent (Karikatür)                                                                     Mayıs 2012

Marka (Karikatür)                                                                     Mayıs 2012

Fikri Haklar Dünyanız                                                               Mayıs 2012

Fikri Mülkiyet ve KOBİ’ler                                                       Mayıs 2012

Genel Tanıtım Broşürü                                                              Mayıs 2012

Alamet-i Farika’dan Marka’ya                                                  Mayıs 2012

Yabancı Yayınlar                                                                  Güncelleme Tarihi

Trademark Protection in China (Çin’de Marka Koruması)              Mayıs 2012

Customs Enforcement in China (Çin’de Gümrük Uygulamaları)     Mayıs 2012

 

Bilgilendirme Filmleri

Türk Patent Enstitüsü Tanıtım Filmi

Türk Patent Enstitüsü Tanıtım Filmi-2

Türk Patent Enstitüsü Patent Filmi

Türk Patent Enstitüsü Patent Filmi-2

Türk Patent Enstitüsüne Ait Diğer Bilgilendirme Filmleri

 

Patent Veritabanları

Türk Patent Enstitüsü Patent Araştırma Sayfası

Avrupa Patent Ofisi Veritabanı

ABD Patent Ofisi

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Patent Araştırması

Google Patent Veritabanı

Patent Veritabanlarında Nasıl Araştırma Yapılacağını Anlatan Bir Slayt.

 

Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesiyle ilgili Linkler

Patent Vadisi web sayfası

Patent Vadisi Tanıtım Görselleri

Patent Vadisi Tanıtım Filmleri

 

Çeşitli Eğitim Materyali

Avrupa Patent Ofisi Eğitim Materyali (Yabancı Dilde)

30/09/2013
6353 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00