SEYAHAT ÖDEMELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

SEYAHAT HARCAMALARININ ÖDENEBİLMESİ İÇİN BAP BİRİMİNE TESLİM EDİLMESİ ZORUNLU EVRAKLARA- BAP Birimi Proje Bölümü İçin Verilmesi Zorunlu Evrak Listesi:
1)Kongre Katılım Belgesinin Bir Fotokopisi
2)Kesin Raporu        http://bilimap.istanbul.edu.tr/Document/0817kesin_rapor.doc
3)Özet Bildiri Kitapçığındaki Özetin Fotokopisi 

B- BAP Birimi Satın alma Bölümü İçin Verilmesi Zorunlu Evrak Listesi:

1-Rektörlük İzin Oluru (Fotokopi ise Fakülte Sekreterliğine “Aslı Gibidir” şeklinde onaylatılmalı.)

2-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı (Fotokopi ise Fakülte Sekreterliğine “Aslı Gibidir” şeklinde onaylatılmalı.)

3-Uçak E-Bileti ve Faturası (“Fatura yerine geçer” ibaresi bulunan e-biletlerde fatura zorunluluğu yoktur.)

4-Katılım Belgesi Aslı Yada Fotokopisi (Fotokopi olan Katılım belgesi Fakülte Sekreterliğine “Aslı Gibidir” şeklinde onaylatılmalı.)

5-Katılım Belgesinin Tercümesi (Tercüme proje sahibi tarafından yapılmalı ve Bölüm yada ABD Başkanı tarafından aslına uygun tercüme edildiğine dair imzalanmalıdır)

6-Kayıt Ücreti Yatırıldıysa Faturası Yada Ödendi Belgesi (Aslı olmalıdır, yurtdışından alınanlar aslı değilse Fakülte Sekreterliğine “Aslı Gibidir” şeklinde onaylatılmalı.)

7-Fatura Yada Ödendi Belgesinin Tercümesi (Tercüme proje sahibi tarafından yapılmalı ve Bölüm yada ABD Başkanı tarafından aslına uygun tercüme edildiğine dair imzalanmalıdır)

Not: Yurtiçi konferanslarda meslek teşekkülleri, dernek, vakıf ve özel firmalar” tarafından düzenlenen fatura veya ödeme belgelerine ayrıca “Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının da hazırlanması zorunludur. http://bap.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/11/071012030820AVANSPAT1.xls

8-Pasaport Fotokopisi (Ön yüz ve ilgili seyahate ait giriş-çıkış kaşelerinin bulunduğu sayfalar. Giriş-çıkış kaşeleri okunaklı olmalı.)

9-Banka Formu (Banka ve şube adı, IBAN No, T.C. Kimlik No yazılıp imzalanmalıdır. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi web sitesi/Satınalma/Formlar) http://bilimap.istanbul.edu.tr/Document/0406bankaformu.doc

10-Döviz Kurları (Kayıt ücreti fatura yada ödendi belgesi tarihi üzerinden TL’ye çevrilmeli, Yevmiye ise Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildiriminin doldurulduğu gün üzerinden hesaplanarak Merkez Bankası kurları eklenmelidir.)

11- Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Yürütücünün bağlı olduğu Fakültenin Mali Bürolarında doldurulmalı, kadro derecesi ve gittikleri ülkeye göre günlük yevmiyeleri hesaplanmalı ve tarih kısmına doldurulduğu gün yazılmalıdır. Bildirimi proje sahibi imzalamalı, birim yetkilisi kısmını de ilgili birimin harcama yetkilisi imzalamalıdır.)

Not: Günlük yevmiye hesabının içinde günlük konaklama ve yemek vardır.

Proje sahibinin ödeneğini alabilmesi için yukarıda belirtilen evrakları BAP Birimine teslim ve ibraz etmesi zorunludur.

27/09/2013
4242 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00