Yardımcı Doçentler ve Uzmanlar İçin Araştırmada Hızlı Destek Projesi (YADUP)

Yardımcı Doçentler ve Uzmanlar İçin Araştırmada Hızlı Destek Projesi (YADUP)
Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi mensubu Yardımcı Doçentler veya Tıp Fakültelerinin Uzman kadrolarında bulunan araştırıcıların, Bilimsel Faaliyetlerini desteklemek üzere verilen proje desteğidir. Bu destek türünde, Uzmanların ve Yardımcı Doçentlerin araştırma deneyimlerini ve yayın aktivitelerini artırabilmeleri amaçlanmıştır. Araştırmacıların özellikle yurt dışında bulunan üniversiteler veya araştırma merkezlerinde yürütecekleri faaliyetlerini desteklemek hedeflenmiştir. Bu projelerin bitiminde, uluslararası ISI yayın indekslerinde yayın yapılmış olması veya patent, faydalı model gibi fikri mülkiyet hakkına başvuru yapılmış olması beklenir.
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Bu proje türünden sadece üniversitemiz mensubu Uzman Tıp Hekimleri ve Yardımcı Doçentler yararlanabilirler. Akademik yaşamının diğer aşamalarında olan akademisyenler, bu proje desteğinden yürütücü olarak yararlanamazlar. Yurt dışı ortaklığı ile yürütülecek olan projeler öncelikli olarak tercih edileceklerdir. Yurt dışı ortaklığı ile yapılacak çalışmalarda, yürütücünün yurt dışında irtibatta olduğu biriminden/laboratuvardan alınmış olan, yürütülen çalışmalara katılımın uygun olduğu veya çalışmaların orada yapılabilmesine yönelik işbirliğinin kabul edildiğine dair bir kabul yazısının ve imzalı gizlilik sözleşmesinin alınmış olması gerekir.

Alınmış olan kabul yazısı ve gizlilik sözleşmesinin elektronik kopyasının sisteme yüklenmiş olması gerekir. Bu belgeleri eksik olan yurt dışı işbirliğini öngören projeler ön değerlendirme aşamasından geri çevrilir. Başvurular atanmış olan komisyon üyesi tarafından değerlendirilir.

Komisyon üyesi ihtiyaç duyduğu durumlarda, konunun uzmanı bir bilim insanının görüşüne başvurabilir. Komisyon üyesinin proje hakkındaki görüşleri komisyon tarafından değerlendirilerek projenin desteklenip desteklenmeyeceği karara bağlanır.

Proje Yürütücüsü olan araştırıcıların, en çok 3 YADUP projesi alma hakkı bulunmaktadır.

Proje yürütücüsü ilk projesini tamamladıktan sonra, son iki yıl içinde Fen ve Sağlık bilimlerinde ISI endekslerinde, sosyal ve eğitim bilimlerinde ise ulusal ve uluslararası kabul görmüş endeksli dergilerde ilk isim veya tek isimli tam metin orijinal makale yayınlamadan bir diğer destekten yararlanamaz.

Bu proje tipinde belirtilen limitleri aşmamak koşulu ile projede sadece yürütücünün yurt dışı seyahat giderleri karşılanır, projenin yardımcı araştırmacıları için, araştırma amaçlı olsa dahi yurt dışı seyahat giderleri karşılanmaz. Bu proje desteğinden kongre, konferans, sempozyum katılım ücreti ödemesi yapılmamaktadır.

Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Proje onaylandıktan ve sözleşmesi imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Yürütücü, çalışma süresince altı aydan daha uzun süreli projeler için; proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren gelişme raporunu her altı ayda bir hazırlayarak, otomasyon sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunar. Çalışma sonucunda, tüm çalışmanın kapsamında yürütülen faaliyetleri ve varsa makale, bildiri ile patent, faydalı model gibi fikri mülkiyet haklarına yönelik yapılan başvuru ve alınan haklar gibi çıktıların da sonuç raporunda bildirilmesi ve bu bilgilerin üniversitemiz akademik veri yönetim sistemine (AVES) işlenmiş olması gerekir. Sonuç raporu, Komisyon tarafından değerlendirilerek projenin başarılı olup olmadığı karara bağlanır.
 Başvurmak için tıklayınız…
27/09/2013
7183 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00