İstanbul Üniversitesi
http://bap.istanbul.edu.tr/?p=6470
Export date: Sun Feb 18 3:06:42 2018 / +0000 GMT

Güdümlü Proje
 Tanım ve Kapsamı:İstanbul Üniversitesi Rektörünün veya BAP Komisyonu'nun, üniversitenin veya ülkenin bir sorununun çözülmesi, ihtiyaç duyulan yeni araştırma alt yapılarının oluşturulması, var olan araştırma alt yapılarının geliştirilmesi veya gerekli gördüğü diğer alanlarda hazırlayacağı veya konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlatacağı projeleridir. Projelerin üniversite içinde farklı disiplinlerin bir araya gelerek üretime yönelik bir alt yapıyı oluşturmaya, doğal ve tarihsel çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik olması ve araştırma alanlarındaki alt yapının geliştirilmesine yönelik özel araştırmalar olması öncelik nedenidir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Proje başvurusunu yapacak olan yürütücünün, konusunda uzmanı deneyimli olması; en az bir normal kapsamlı proje veya bir adet dış kaynaklı projeyi başarılı bir şekilde yürüterek tamamlamış olması gerekir.

Bu projelerde destek üst limiti yoktur. Başvurusu yapılan projenin değerlendirmesini komisyon gerek gördüğü takdirde hakem süreçlerinden geçirerek yapar. Proje gerekli bilimsel incelemelerden geçtikten sonra kabulü gerçekleştirilir.

Yürütme ve Sonuçlandırma süreci:  Proje Rektör oluru ile yürürlüğe girer. Projenin yürürlüğe girebilmesi için proje sözleşmesinin Yürütücü, projenin yürütüleceği birimin Dekanı veya Müdürü, Bölüm Başkanı ve İ.Ü. Rektörü tarafından imzalanmış ve BAP birimine teslim edilmiş olması gerekir.

Çalışma yürürlüğe girdikten sonra, yürütücü her 6 ayda bir gelişme raporu sunmak zorundadır. Gerekli hallerde, BAP komisyonu projenin gidişatını yerinde takip eder ve değerlendirmelerini yapar. Proje süresinin bitiminde yapılan faaliyetler, proje çıktıları ile ilgili detaylı bilgilerin sunulduğu sonuç raporu hazırlanarak otomasyon sistemine yüklenmek zorundadır. BAP Komisyonu tarafından, sonuç raporunun değerlendirilmesi yapılır, gerekli olduğu hallerde hakem görüşleri alınır ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Bu proje türünde, çıktıların yayına dönüşme şartı yoktur.

Başvurmak için tıklayınız... 1


 
Links:
  1. http://apsis.istanbul.edu.tr/Default2.aspx
Post date: 2013-09-27 09:46:10
Post date GMT: 2013-09-27 06:46:10

Post modified date: 2016-03-22 16:20:34
Post modified date GMT: 2016-03-22 14:20:34

Export date: Sun Feb 18 3:06:42 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://bap.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com