Yayın Sürekliliği Ödül Desteği (YÖP)

Yayın Sürekliliği Ödül Desteği (YÖP)
Tanım ve Kapsamı: Araştırmacıların yayın üretkenlikleri sürekliliğinin ve sonuçları bilimsel yayına dönüşen araştırmaların teşvik edilmesine yönelik desteklerdir. Bu kapsamda, son 10 yıl içerisinde SCI, SCI-Exp., SSCI veya A&HCI indekslerinde taranan dergilerde en az 25 adet tam metin orijinal araştırma makalesi yayımlanmış olan üniversitemiz mensubu araştırmacılara destek sağlanır. Bu makalelerin en az %60’ında adres olarak İstanbul Üniversitesinin gösterilmiş olması ve en az %60’ının Türkiye dışındaki ülkelerdeki dergilerde yayımlanmış olması şarttır. Bu proje desteğinden İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırıcılar yararlanabilirler
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Proje başvuruları aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılır ve değerlendirmeye alınırlar. YÖP projelerinin değerlendirmesinde hakem süreçleri işletilmez. Başvuru komisyon üyesinin görüşü ile doğrudan komisyon tarafından değerlendirilerek desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir.

a. Bu kapsamda son 10 yıl içinde SCI, SCI-Exp., SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde olmak üzere 25 adet tam metin orijinal makale yayımlayan araştırmacılar başvurabilir.

b. Bir araştırıcı eğer uygun sayıda yayına sahipse, aynı anda birden fazla YÖP projesi yürütücülüğü yapabilir.

c. Bu program kapsamında daha önce alınan destekler için kullanılmış olan yayınlar, aynı anabilim dalındaki bir başka araştırıcının başvurusu için tekrar kullanılamaz.

d. Söz konusu makalelerin en az %60’ının İstanbul Üniversitesi adresli gerçekleştirilmiş olması ve yine en az %60’ının Türkiye dışında yayın yapan yabancı dergilerde yayımlanmış olması şarttır.

e. Destek talebiyle başvuruda kullanılacak yayınların üniversitemiz Akademik Veri Yönetim Sistemine (AVES) işlenmiş olması zorunludur.

f. Başvuruyu yapan araştırmacının, başvuruyu yayınlarda adı yer alan aynı anabilim dalı İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının bilgisi dahilinde gerçekleştirdiğini ve aynı yayın ile birden fazla başvuru yapılmayacağını bildiklerine dair imza altına aldıkları Beyan Formunu da sisteme yüklemesi ve desteklenmesine karar verilen başvurular için bu formun aslının BAP Birimi’ne teslim edilmesi zorunludur.

 

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje olurları çıktıktan ve proje sözleşmesi imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütücü proje süresince her 6 ayda bir gelişme raporu ve çalışmanın sonucunda da sonuç raporu vermekle yükümlüdür. Verilen rapor hakkında gerekli hallerde hakem değerlendirmesine başvurularak görüş alınabilir. Projenin başarılı olarak tamamlanıp tamamlanmadığına komisyon karar verir.
 Proje Miktarı: 75.000 TL
Başvurmak için tıklayınız…
27/09/2013
6997 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00