Çok Disiplinli Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP)

Çok Disiplinli Öncelikli Alan Araştırma Projesi  (ÖNAP)
 

Tanım ve Kapsamı: BAP Birimi tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda (bkz: öncelikli alan listesi) diğer destek programlarından daha yüksek alt yapı yatırımlarına olanak veren bütçe ile desteklenebilen projelerdir.

Kimler başvurabilir: Üniversitemiz mensubu tüm öğretim üyeleri veya en az bir normal kapsamlı proje veya bir adet dış kaynaklı projeyi başarılı bir şekilde yürüterek tamamlamış veya halen yürütmekte olan Doktora ve Uzmanlık sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar, ÖNAP projesi başvurusunda bulunabilirler.
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Bu kapsamdaki projelerin İstanbul Üniversitesi’nin en az üç ayrı merkezi tarafından yürütülme, çok merkezli ve çok disiplinli (aynı fakültenin farklı anabilim dalları, farklı bölümleri veya farklı fakültelerin işbirlikleri ile hazırlanmalıdır) olma koşulu vardır. Sağlık bilimlerinde farklı bilim dalları, diğer alanlarda anabilim dalları ayrı merkez olarak değerlendirilir. Ancak bölüm ve fakülteler arası işbirlikleri ile oluşturulan projeler öncelikli olarak tercih edilir. Ayrıca, yurt dışından araştırmacılarla yürütülecek projelerde üniversitemizden iki merkezin yer alması da yeterli kabul edilebilir.

Proje konusuyla ilgili biri A GRUBU DERGİDE (Bakınız Madde 19 9a: ULAKBİM tarafından 75 puan ve üzerinde puan verilmiş dergiler) diğerleri ise FEN, SAĞLIK, MÜHENDİSLİK Bilimlerinden olan araştırmalardan SCI, SCI-E kapsamındaki hakemli dergilerde yayınlanmış en az 3, SOSYAL Bilimlerde ise SSI, A&HCI endekslerindeki dergilerde veya BAP birimi tarafından ilan edilmiş olan uluslararası alan endekslerindeki veya ULAKBİM veri tabanındaki dergilerde olmak üzere en az 3 yayın beklenir.

Projelerin başvurusunda kullanılacak olan öncelikli alanlar BAP Komisyonunca her yılın Ocak ayı içinde belirlenir ve gerek görüldüğü durumda yine BAP komisyonunca değişiklik yapılır.

Ön teknik incelemeyi geçen projeler komisyona sevk edilir ve komisyon tarafından hakem inceleme sürecine alınır. Hakem görüşleri doğrultusunda projenin değerlendirmesi yapılır ve desteklenip desteklenmeyeceğine karara varılır.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci:

Proje kapsamında yapılan çalışmalar, altışar aylık dönemlerde hazırlanan gelişme raporlarının izleyici hakem değerlendirmeleri ışığında BAP tarafından izlenir ve proje bitiminde yürütücü sonuç raporu formatında hazırladığı raporunu BAP otomasyon sistemine girer. Projenin sonuç raporu incelemesi sonucunda, uygun bulunan projeler başarı ile kapatılır. Yürütücülerin bir sonraki ÖNAP projesi başvurusu ancak projesi başarı ile kapatıldıktan ve yayın şartını yerine getirdikten sonra gerçekleştirebilir. Bir önceki projesinden henüz yayın çıkaramamış olan araştırıcıların proje başvurusu yapabilmesi için, son iki yıl içinde yayın şartı kapsamında araştırma alanlarına göre belirtilmiş vasıflardaki dergilerde çıkmış yayınlarının bulunması gerekir.

Proje Miktarı: 30.000 TL
Başvurmak için tıklayınız…
27/09/2013
6921 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00