Normal Araştırma Projesi (NAP)

Normal Araştırma Projesi (NAP)
 

Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren, orijinal bir konuyu ele alan ve çıktıları ile bilime katkı sağlama potansiyeli bulunan araştırma projeleridir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: İ.Ü. Rektörlüğü ve BAP komisyonu tarafından belirlenmiş olan öncelik alanlarında verilen projelerin desteklenmesine, ayrıca dış kaynaklı projelerden destek almış olan araştırmacıların benzer alanlarda verecekleri projelere öncelik tanınmaktadır. Daha önce aldığı normal projeyi başarıyla kapatmış olan proje yürütücüsü, bu projesinden yayın yapabilmesi için tanınan 2 yıllık sürede yalnızca bir kez yeni bir araştırma projesi önerebilir, araştırmacılar da benzer şekilde yalnızca yeni bir (1) adet araştırma projesinde görev alabilir.

Değerlendirmeye alınan proje önerileri, projenin araştırma alanı/alanları dikkate alınarak Komisyon/Komisyon Üyesi tarafından gerekli sayı ve nitelikteki hakem/hakemlere gönderilir. Araştırma alanı komisyon üyesi ile aynı olan projelerde hakemlik sürecini doğrudan komisyon üyesi gerçekleştirebilir. Komisyon, gelen hakem raporlarını ve proje ekibinin önceki projelerinde gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak, projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiminde Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Birimine sunulur. Sonuç raporu, Komisyonun tayin edeceği hakem değerlendirmesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına Komisyon tarafından karar verilir.

Desteklenen projelerinin sonuçlarının en geç iki yıl içinde; FEN, SAĞLIK, MÜHENDİSLİK Bilimlerinden olan araştırmalardan SCI, SCI-Exp. kapsamındaki hakemli dergilerde yayınlanmış en az bir, SOSYAL Bilimlerde ise SSI, AHCI endekslerindeki dergilerde veya BAP birimi tarafından ilan edilmiş olan ULAKBİM veri tabanındaki yada uluslararası alan endekslerindeki hakemli dergilerde en az bir makale yayınlanması gerekir. Yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyen araştırıcıların yeni bir proje alması sistem tarafından engellenir. Eğer araştırıcının son iki yıl içinde aynı koşullarda yayınlanmış bir makalesi var ise yürütücünün yayın şartını yerine getirdiği varsayılır ve yeni proje başvurusuna sistem tarafından izin verilir.

  Proje Miktarı: 20.000 TL
                Başvurmak için tıklayınız…
27/09/2013
10007 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00