Misyon-Vizyon

VİZYONUMUZ

Araştırmalarıyla dünya biliminin öncüleri arasında olan bir İstanbul Üniversitesi.

MİZYONUMUZ

İnsanlığa ve topluma yarar sağlayacak bilginin üretimine destek sağlamak.

DEĞERLERİMİZ, İLKELERİMİZ

  • İnsana, emeğe, bilgiye ve çevreye saygı,
  • Özgür araştırma ortamı,
  • Nesnel ve saydam değerlendirme,
  • Kaynakların kullanımında verimliliğe öncelik,
  • Hesap verilebilirlilik ve katılımcı yönetim anlayışı,
  • Bilimsel etik kurallara mutlak uyum.
10/01/2014
2545 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00