Tarihçe

İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu 2547 sayılı YÖK kanunuyla kurulmuş ve 1984 yılında Prof. Dr. Sevim Büyükdevrim yönetiminde çalışmalara başlamıştır.

1994 yılı başında Prof. Dr. Engin Bermek tarafından yeniden yapılandırılmış, proje türleri net olarak tanımlanmış, ayrıca projeleri ön değerlendirmeden geçiren bir Uzmanlar Komitesi kurulmuştur.

2002 yılı başından itibaren Araştırma Fonu faaliyetleri kanun gereği durdurulmuş, ancak 10.04.2002 tarihli YÖK Yönetmeliği uyarınca “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yürütücü Sekreterliği” adı altında Rektör’e bağlı bir Birime dönüştürülmüştür.

İstanbul Üniversitesi’nin 11.04.2002 tarihli Yönergesine göre Üniversitenin farklı birimlerinden yedi öğretim üyesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu olarak atanmakta ve Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri de Komisyonun doğal üyeleri olarak görev yapmaktadırlar.

Prof. Dr. Engin Bermek’in TÜBA Başkanı olmasından sonra, Prof. Dr. Nejat Dalay (Onkoloji Enstitüsü) yürütücü sekreterliği üstlenmiş ve onunla birlikte görev yapan öğretim üyeleri: Prof. Dr. Lütfiye Eroğlu, Prof. Dr. Hülya Talu, Prof. Dr. Nermin Gözükırmızı, Prof. Dr. Nur Vergin, Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu, Prof. Dr. Mahir Aydın, Prof. Dr. Cemil İbiş, Prof. Dr.Emine Kökoğlu’dur. Uzmanlar Komitesinde ise Prof. Dr. Orhan Arıoğul, Prof. Dr. Oktay Belli, Prof. Dr. Güler Aksoy, Prof. Dr. Ahmet Gökçen, Prof. Dr. Hakan Berkkan, Prof. Dr. Cana Gürmen, Prof. Dr. Salih Cengiz, Prof. Dr. Mahmut Paksoy, Prof. Dr. Hasan Yazıcı, Prof. Dr. Nilüfer Tapan, Prof. Dr. Çetin Arıkan, Prof. Dr. Nihal Tuncer, Prof. Dr. Ramazan Kantay, Prof. Dr. Kurultay Öztürk görev yapmaktaydı.

18.02.2005 tarihinde Prof. Dr. Feyza Erkan KRAUSE (İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) yürütücü sekreter olarak atanmış ve görevini 09.04.2007 tarihine kadar sürdürmüştür.

11.04.2007 tarihinde Prof. Dr. Mehmet KAYA (Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürü)  bu göreve yürütücü  sekreter olarak atanmıştır.

18.02.2005 tarihinde  BAP Komisyonuna atanan Prof. Dr. Ahmet Gökçen’in, 14.05.2007 tarihinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevinden istifa etmesi sebebiyle yerine Prof. Dr. Targan Ünal görevlendirilmiştir. 18.02.2005 tarihinde BAP Komisyonuna atanan Prof. Dr. Sevim Akyüz’ün 15.10.2007 tarihinde emekli olması nedeniyle yerine Prof. Dr. Gönül Başar görevlendirilmiştir. 18.02.2005 tarihinde BAP Komisyonuna atanan Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin 01.11.2007 tarihinde istifası nedeniyle yerine Prof. Dr. Nilgün Lütfiye Karalı 08.11.2007 tarihinde görevlendirilmiştir. 18.02.2005 tarihindeBAP Komisyonuna atanan Prof. Dr. Vedat Hamuryudan’ın 26.11.2007 tarihinde istifası nedeniyle yerine Prof. Dr. Salih Çanakçıoğlu 06.12.2007 tarihinde görevlendirilmiştir. 29.05.2008 tarihinde komisyon üyeliğinden istifa eden Prof. Dr. Tamer Demiralp’in yerine 26.062008 tarihli senato kararıyla Prof. Dr. Şükrü Öztürk atanmıştır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Mühendislik Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Namık Yalçın Komisyon görevinden istifa etmiş, yerine aynı fakülteden Prof. Dr. Atiye Tuğrul atanmıştır.

Maliye Bakanlığı’nın 1 Ocak 2009 tarihli Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili usul ve esaslar tebliğinde Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin ismi “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi” olarak değiştirilmiştir.Ayrıntılı Bilgi İçin

06/02/2009 tarihinde Prof. Dr. Mehmet KAYA (İstanbul Tıp Fakültesi) Koordinatörlük görevinden istifa etmiş ve 24/02/2009 tarihi itibariyle Prof. Dr. Sıddık YARMAN (Mühendislik Fakültesi) Koordinatörlük görevine başlamıştır.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

17.03.2005 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilen yeni Yönerge ile “Uzmanlar Kurulu”yerini yeni bir görev tanımıyla oluşturulan “Danışmanlar Kurulu’na”bırakmıştır.  

 

Danışmanlar Kurulu: Üniversitenin birçok Fakülte/Yüksekokul/Enstitü ve Merkezlerinde çalışan öğretim üyelerinden oluşturulmuş ve proje değerlendirmesinin tüm aşamalarında Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna danışmanlık yapan bir kurul olarak tanımlanmıştır.

10/01/2014
3220 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00