Örgüt Şeması

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU

Adı-Soyadı Görev Yeri
Prof.Dr.Halis Yunus ERSÖZ (Komisyon Başkanı)İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet YEŞİL Orman Fakültesi
Prof. Dr.İlhan İLKILIÇİstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet GÜL İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Serhat PAPUCCUOĞLU Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. Süheyla ÇEHRELİ Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Semra ÖZDEMİR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ali İsmet KANLI Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Ayşe EROLFen Fakültesi
Prof. Dr. Nazan SUSAMİktisat Fakültesi
Prof. Dr. Erdal CEVHEREcazacılık Fakültesi

——————————————————————————————-

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHALE KOMİSYONU

ihale Komisyonu
Prof. Dr. Selahattin KARABINAR
Yard.Doç.Dr. Koray GÜRKAN
Muhasebe ve Mali İşler Osman Remzi KÜÇÜKÖMEROĞLU
Şube Müdürü Satı KAYIKÇI

 ——————————————————————————————

Proje Yürütücüsü:

Yedek Komisyon Üyeleri:

Proje Yürütücüsü 
Yard.Doç.Dr.H.Anıl DEĞERMEN ERENKOLYedek Üye
Arş.Gör.Metin ERTAŞYedek Üye
Mali Hizmetler Uzman Yard. Fatma YEKELERYedek Üye
Şef. Hatice ÖZDEMİRYedek Üye

——————————————————————————————

 

Harcama YetkilisiProf. Dr. Ahmet YEŞİL

——————————————————————————————

  

Taşınır Kayıt Kontrol YetkilisiEsin HIZIROĞLU

——————————————————————————————

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İDARİ KADROSU

KoordinatörProf. Dr. Ahmet YEŞİL

Şube MüdürüSatı KAYIKÇI

MemurlarProje Grubu:
Semra GÜNAYDIN
Abdülselam BARUT
Onur KORUL

Memurlar Satınalma Grubu:
ŞefHeval KARA
ŞefHatice ÖZDEMİR
Seçkin SUKAYAR
Esin HIZIROĞLU
Samet KÖSE
Solmaz POLAT BADUR
Yeter GÜNDÜZ
Melih PELDEK

MemurlarSekreterya:
Emine CİVELEK
Zeynep SERT

 

 

09/01/2014
6050 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00